Kan wateroverschot gebruikt worden voor de waterbehoefte van (productie)bedrijven en/of instellingen en kunnen we hiermee het verbruik van schoon drinkwater minderen?

Hoge grondwaterstanden kunnen leiden tot hinder en overlast, maar kan ook gezondheids-schade tot gevolg hebben. In Nederland is op verschillende plekken sprake van wateroverschot en daarnaast is er een watervraag, kunnen we deze “verbinden”?

Waar kan rendabel energie gewonnen worden uit water in de breedste zin van het woord?
NTP Milieu onderzoekt de mogelijkheden om hiervoor duurzame oplossingen te vinden.

Dennis Scheeper gezicht
Neem voor meer informatie contact op met:
Dennis Scheper
06-30403297
d.scheper@ntp-enschede.nl