Locatie:
Hilversum
Opdrachtgever:
Stichting Bodemsanering NS
Werkzaamheden:

Voor deze opdracht moest NTP een gebied van ca. 6.000 m2 reinigen dat met meer dan 100 ton creosoot vervuild was. In 2 jaar tijd werd hiervan 80-85% gesaneerd. Gedurende deze bodemsanering gingen de werkzaamheden in de werkplaats van Voestalpine gewoon door.

 

Om de sanering te kunnen uitvoeren moest eerst het werkterrein worden ingericht en vervolgens werden de filters voor het ISCO-systeem met Perozone® en Hoog vacuüm Extractie systeem filters in een aantal buitendienststellingen in 2014  aangebracht, evenals het kabel- en leidingwerk.

 

Vanaf januari 2015 werd gestart met het injecteren van Perozone® in de bodem. Perozone® is een combinatie van Ozon, waterstofperoxide en perslucht. Deze stoffen gezamenlijk zorgen voor een zeer sterke oxidatie in de bodem waardoor de aanwezige creosootolie wordt vrijgemaakt uit de grond. Met een meerfasen-extractiesysteem is vervolgens het vrijgemaakte olieproduct uit de bodem onttrokken en bovengronds verwerkt en gezuiverd. De saneringsdoelstelling was om een aanzienlijke vrachtverwijdering (85%) te realiseren en deze doelstelling is behaald. De saneringsduur werd gesteld op 90 weken en liep tot en met december 2016.  

 

Periodiek werd het onttrokken grondwater beoordeeld op de aanwezigheid van creosootolie. Deze beoordeling vond plaats per afzonderlijk filter. Op basis van de resultaten vond bijsturing in het veld plaats. Het zuiveren gebeurde met behulp van een geavanceerde bioreactor.

Dennis Scheeper gezicht
Neem voor meer informatie contact op met:
Dennis Scheper
06-30403297
d.scheper@ntp-enschede.nl