Locatie:
Enschede
Opdrachtgever:
Gemeente Enschede
Werkzaamheden:

Mede dankzij onze strakke tijdsplanning en Plan van Aanpak gunde de gemeente Enschede in het voorjaar van 2014 NTP het werk ‘Reconstructie Auke Vleerstraat fase 3b’ en ‘Rioleringswerkzaamheden Twekkelerzoom’.

 

Het is een omvangrijk werk in het gebied tussen de spoortunnel en de Hengelosestraat in Enschede. Alle infra disciplines komen aan bod waarbij samenwerking en planning een cruciale rol spelen.

 

Bij de start van het project is begonnen met het aanbrengen van de onderlagen asfalt op de fietspaden langs de Auke Vleerstraat.

 

Na de bouwvakperiode zijn de werkzaamheden op het project in een verhoogd tempo vervolgd. In een kort tijdsbestek wordt zowel de bestaande asfalt verwijderd, het riool vernieuwd en nieuwe asfaltlaag gerealiseerd.

 

Naast het feit dat het een groot infra-werk betreft gaat het in dit werk met name om de bereikbaarheid van de omgeving. FC Twente, Universiteit Twente en het aanliggende bedrijventerrein zijn een aantal belangrijke gebruikers van deze weg. Om deze gebruikers zoveel mogelijk te ontlasten is door ons gekozen om de overlastperiode zo kort mogelijk te maken, en dat betekende direct na de zomervakantie lange werkdagen en een 24-uurs planning in het weekend van 22 tot en met 24 augustus.

 

In dat weekend is de, in het werk aanwezige, rotonde vervangen voor een kruispunt en zijn de grote riolen met een diameter van rond 200 cm aangebracht op een diepte van 6 meter minus maaiveld. Doel van deze inspanning is dat het verkeer op maandagochtend 6 uur weer ongestoord doorgang kon vinden.

 

 

Sander Heitbaum Gezicht
Neem voor meer informatie contact op met:
Sander Heitbaum
06 5342 8266
s.heitbaum@ntp-enschede.nl