Locatie:
Den Haag
Opdrachtgever:
Gemeente Den Haag
Werkzaamheden:

Door de toename van het aantal TCE projecten in Nederland heeft NTP een 2e installatie in gebruik genomen op het project Goudriaankade in Den Haag. Met de bewuste keuze voor het TCE-concept beperkt de Gemeente Den Haag de faalkosten bij de vele in-situ projecten. Techniek en hoeveelheid koolstofbron zijn voorgeschreven. De juiste uitvoering wordt weggelegd bij een deskundig aannemer. Door de ervaring welke NTP heeft opgedaan met inmiddels 5 TCE-projecten in Den Haag kent de uitvoeringstermijn en het eindresultaat amper nog verrassingen. De robuustheid van de techniek waarborgt onder anaerobe omstandigheden volledige VOCl-afbraak. NTP draagt er zorg voor dat de actieve sanering binnen de gestelde tijdstermijn en het beschikbare budget wordt uitgevoerd. Een 2e installatie was hiervoor noodzakelijk. Een uniek project omdat de installatie deze keer niet op ‘vaste grond’ staat maar passend in het “straatbeeld” is gepositioneerd op een ponton in de laakhaven. Na een geraamde periode van 3 maanden waarbij  in de anaerobe bioreactor de VOCl-afbrekende bacteriën  Dehalococcoides ethenogenes zijn gekweekt en tezamen met koolstofbron en nutriënten vervolgens zijn ingebracht in de bodem, is het project begin oktober beëindigd.

Dennis Scheeper gezicht
Neem voor meer informatie contact op met:
Dennis Scheper
06-30403297
d.scheper@ntp-enschede.nl