Locatie:
N731 - N732 - N733
Opdrachtgever:
Provincie Overijssel
Werkzaamheden:

NTP is via een openbare aanbesteding de opdracht gegund om groot onderhoud uit te voeren aan de Provinciale wegen N731, N732 en N733. Op 18 juli 2016 zijn we gestart met de werkzaamheden die voornamelijk uit regulier asfalt onderhoud bestaat.

 

De werkzaamheden aan de N733 zijn grotendeels in de nachturen uitgevoerd; 3 weken lang  4 aaneengesloten nachten. Tijdens die werkzaamheden werden ook de op- en afritten van de A1 die aansluiten op de N733 tijdelijk voor het verkeer afgesloten.

 

In een relatief kort tijdsbestek waren volgens planning de werkzaamheden op 26 augustus 2016 afgerond en vond de oplevering op 2 september 2016 plaats.

Sander Heitbaum Gezicht
Neem voor meer informatie contact op met:
Sander Heitbaum
06 5342 8266
s.heitbaum@ntp-enschede.nl