Locatie:
Coevorden
Werkzaamheden:

 

NTP was al eerder bezig om binnen het project Centrum Plan Coevorden een bijdrage te leveren aan het herstel van de historische binnenstad. In vervolg hierop zijn we begonnen met een omvangrijk project op bedrijventerrein Holwert Zuid grenzend aan de stadskern van Coevorden.

 

De gemeente Coevorden was al een aantal jaren bezig om het bedrijventerrein Holwert Zuid een nieuwe bestemming te geven. Daarbij moet het gebied weer een functionele invulling krijgen. Holwert Zuid is deel van de stadsentree en het was de bedoeling om de aangrenzende stervormige stadsgracht in ere te herstellen. De herstructurering van Holwert Zuid stagneerde door een omvangrijke bodemverontreiniging met als predicaat spoedlocatie. Als gevolg van de activiteiten van het verchroombedrijf Chroom Plating Coevorden is de bodem verontreinigd geraakt met chloorhoudende ontvettingsmiddelen die als residuaal product in de bodem voorkomen.

 

De Provincie Drenthe en de gemeente Coevorden hebben samen met Bouwfonds Ontwikkeling en Esprit Projectontwikkeling een integraal herstructureringsplan voor het gebied ontwikkeld. In een korte periode is het bedrijventerrein omgevormd tot een winkel- en woongebied met ruime parkeervoorzieningen. NTP verwierf de opdrachten voor zowel het saneren van de bovengrond, het bouwrijp maken van het terrein, het in bouwteam verband ontwikkelen van een saneringsoplossing voor de grondwaterverontreiniging en het maken van de bouwput voor het noordelijke winkelcomplex. Nadat de provincie instemde met het definitieve ontwerp voor de aanpak van de grondwatersanering en NTP, en Bioclear als haar partner in deze, werd de opdracht gegeven voor de uitvoering.

 

Bij dit project met een totale opdrachtwaarde van ruim 2.2 miljoen euro kon NTP haar expertise op gebied van Infra, Milieu en Bouw optimaal inzetten. Veel activiteiten werden gedurende de doorlooptijd gelijktijdig uitgevoerd. Dit vroeg een hoge mate van deskundigheid, discipline en coördinatie van NTP en de andere betrokken partijen als nutsbedrijven, milieukundige begeleiding en de bouwer van de winkels en haar onderaannemers. Dit op een relatief klein gebied waar ook nog eens het openbaar verkeer vrij doorgang moest hebben. 

Dennis Scheeper gezicht
Neem voor meer informatie contact op met:
Dennis Scheper
06-30403297
d.scheper@ntp-enschede.nl