Locatie:
Hof van Twente, Rijssen-Holten en Wierden
Opdrachtgever:
Provincie Overijssel
Werkzaamheden:

NTP Milieu Enschede heeft in oktober 2015 het werk “Kracht van Overijssel tranche 2: Bodemsanering Asbest in Tuinen” van de Provincie Overijssel gegund gekregen. De voorbereidende werkzaamheden zijn direct in oktober gestart en de werkelijke bodemsaneringen worden uitgevoerd vanaf januari 2016.

 

Provincie Overijssel heeft voor dit project circa 200 locaties onderzocht en hiervan worden zo’n 62 locaties daadwerkelijk in de 2e tranche gesaneerd. Deze locaties bevinden zich binnen de gemeenten Hof van Twente, Rijssen-Holten en Wierden.

 

Waarom asbest saneren?

De overheid probeert al tientallen jaren de risico’s van de blootstelling aan asbest zo veel mogelijk te beperken. Provincie Overijssel zet zich dan ook in voor een schone en veilige leefomgeving. Met asbestbodemsaneringen worden blootstellingsrisico’s aan asbest zoveel mogelijk beperkt. NTP draagt hierin bij door de bodemsaneringswerkzaamheden uit te voeren.

 

Meer informatie:

www.asbestintuinen.nl

Reynald Feddema Gezicht
Neem voor meer informatie contact op met:
Reynald Feddema
06-51565821
r.feddema@ntp-enschede.nl