Locatie:
Nieuwleusen
Opdrachtgever:
Gemeente Dalfsen
Periode:
Juni 2018 - Eind 2018

Op basis van ons Plan van Aanpak en een interview met het projectteam heeft de gemeente Dalfsen ons geselecteerd als bouwpartner voor het project ‘Herinrichting openbare ruimte WOC Nieuwleusen’.

Door Buro Mien Ruys is een voorlopig ontwerp van de terreininrichting gemaakt. Dit plan zal door ons op maakbaarheid getoetst worden en vervolgens uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp. Afstemming met de bouwaannemer van het WOC en de omgeving zijn aspecten die dit werk uitermate geschikt maken om het in het bouwteamverband uit te voeren.

 

Het project WOC Campus Nieuwleusen is gestart in 2014 voor de realisatie van het Kulturhusconcept in het middengebied van Nieuwleusen. De afkorting WOC staat voor Welzijn, Onderwijs en Cultuur. De O staat in het midden omdat het onderwijs centraal staat in de toekomstige opzet. Welzijn (met sport) en cultuur staan daar als belangrijke onderdelen om heen en maken het geheel. Het woord ‘Campus’ verwijst naar het streven om de buitenruimte van het middengebied aantrekkelijk te maken om te verblijven met de te realiseren gebouwen. Sinds 1 maart 2017 heeft het project de naam De Spil gekregen.

 

Vanaf 1 juni 2018 gaat NTP Infra Hattem de buitenruimte inrichten. Een buitenruimte die past bij het concept van het gebouw. Een open gebied waar onderwijs, cultuur en welzijn samenkomen. Buiten de WOC zelf hebben ook de basisschool de Tweemaster, de kinderopvang en de BSO alle voordeuren gericht naar het binnenterrein. Een binnenterrein voor, tijdens en na schooltijd het centrum voor de jeugd in en rond Nieuwleusen.

 

Omgevingsmanager

Om de communicatie eenduidig en helder te laten verlopen is voor u een omgevingsmanager aangesteld. De heer Henk Bos informeert u waar mogelijk over de voortgang, afsluitingsperiodes en planningszaken.

 

Henk brengt regelmatig nieuwsbrieven uit. Omwonenden krijgen deze in de brievenbus, maar u kunt deze ook ontvangen door u aan te melden. Enkel uw naam, straatnaam en huisnummer en emailadres zijn voldoende voor de aanmelding.

 

Mocht u vragen hebben dan adviseren wij u eerst de rubriek ‘meest gestelde vragen’ te raadplegen. Mocht u geen antwoord vinden op uw vraag dan kunt u eenvoudig Henk bellen (06-17676627) of uw vraag via deze site stellen.

 

Keukentafelgesprek

Om er voor te zorgen dat zowel het onderwijs, kinderopvang als de sportactiviteiten zo ongestoord mogelijk kunnen plaatsvinden wordt, voorafgaand aan de werkzaamheden per fase, een bezoek gebracht aan de aanwezige instellingen.
Indien u in aanmerking komt voor dit bezoek neemt de omgevingsmanager contact met u op om een afspraak te plannen. Het inplannen van de afspraken geschiedt vanaf 1 juni 2018. Ligt u buiten het werkgebied maar wilt u, als bedrijf, toch een gesprek met de omgevingsmanager, neemt u dan contact met hem op. Zijn gegevens kunt u onderaan deze pagina vinden.

 

Laatste nieuws

Vanaf maandag 28 mei 2018 zijn we begonnen met de voorbereidingen zoals het aanleggen van een opslagterrein, het inrichten van ons kantoor en het bezoeken van de aanwezige instellingen.