Locatie:
Dominicanenstraat, Daalsedwarsweg en Fort Kijk in de Potstraat Nijmegen
Opdrachtgever:
Gemeente Nijmegen
Periode:
week 39; 24 september 2018 - December 2018

Het RijnWaalpad verbindt Arnhem en Nijmegen met elkaar door middel van een snelfietsroute. Op de Waalbrug stopt dit pad. Er is een behoefte aan een snelfietsroute vanaf de Waalbrug naar de Nijmeegse Campus. De 1e fase, het Traianusplein, is reeds aangelegd. Dit project betreft de tweede fase van deze gewenste fietsroute door het centrum en oostzijde van de stad. In het noorden sluit het aan op de fietsvoorzieningen in de Mr. Frankenstraat en in het zuiden sluit het aan op de kruising Coehoornstraat/Groesbeekseweg. NTP Zevenaar verzorgd de realisatie op het gedeelte Dominicanenstraat, Daalsedwarsweg en Fort Kijk in de Potstraat.

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het opbreken van de bestaande verharding; het plaatsen van infiltratieputten waarin hemelwater kan infiltreren in de bodem; het aanbrengen van asfaltverhardingen in de fietsstraat en het (her)straten van verhardingen.

 

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijft uw woning per voet en per fiets bereikbaar. Gemotoriseerd verkeer wordt tijdens de werkzaamheden geweerd. Parkeren kan elders in de straat of omgeving.

 

Inloopspreekuur

Iedere woensdag is er een inloopspreekuur van 15:00 tot 16:00 uur in de werkkeet van NTP Infra Zevenaar. We zijn vanaf dit moment te vinden in het voormalige pand van Atelier Mina, Daalseweg 56

 

Informatie

Informatie over de Snelfietsroute RijnWaalpad kunt u vinden op de website van ‘MijnWijkplan Nijmegen’ via www.nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/snelfietsroute-verlengd-rijnwaalpad-2e-fase.