Locatie:
Enschede
Opdrachtgever:
Gemeente Enschede
Periode:
7 januari 2019
Aan de slag!
Op maandag 7 januari is begonnen met de werkzaamheden in de Oldenzaalsestraat en is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer.
Het komende jaar wordt er gewerkt aan de realisatie van een grote waterberging om het regenwaterprobleem in de binnenstad proactief aan te pakken. ‘De werkzaamheden aan de Oldenzaalsestraat brengen hinder met zich mee. Om dit zoveel mogelijk te beperken, werken we in verschillende fases. Hierdoor blijven zijstraten en panden zoveel mogelijk bereikbaar’, aldus wethouder Jurgen van Houdt. Het doorgaande gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid over de singels. Deze routes staan op locatie duidelijk aangegeven met borden en worden breed gecommuniceerd onder andere op de website enschede.nl/oldenzaalsestraat. Voor fietsers is er een kortere omleiding.

 

De eerste fase
De werkzaamheden zijn opgedeeld in vijf verschillende fases, van kruising tot kruising. Vanaf 7 januari starten de werkzaamheden tussen het Van Heekplein (de dagmarkt) en de Kalandergang en Kortelandstraat. Tijdens de uitvoering blijft de kruising Boulevard 1945 – Mooienhof toegankelijk. Ook de Kortelandstraat blijft grotendeels bereikbaar. Lopend en met de fiets aan de hand is de eerste fase bereikbaar.
De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verleggen en vernieuwen van de huidige riolering, het plaatsen van een bergingsriool en een warmtenet, het aanleggen van de wadi’s en het opnieuw inrichten van de straat. Als de weersomstandigheden meezitten, is de eerste fase begin april afgerond. Dan start fase twee vanaf Kalandergang en Kortelandstraat tot De Klomp. Over het verloop van de werkzaamheden en de verschillende fases wordt u op de hoogte gehouden.

 

Waarom werken we aan de Oldenzaalsestraat?
Enschede kent veel wateroverlast rondom de Oldenzaalsestraat en De Heurne. Door de klimaatverandering is de verwachting dat het aantal forse, kortstondige regenbuien alleen maar toeneemt. De gemeente Enschede pakt de wateroverlast aan door een waterberging onder- en bovengronds aan te leggen tussen de spoorlijn en Boulevard 1945. Het bergingsriool met wadi’s kan samen 7 miljoen liter regenwater opvangen. Dit is hetzelfde als de inhoud van drie olympische zwembaden! De aanpassingen maken de Oldenzaalsestraat niet alleen droger, maar ook groener en mooier. De wadi’s langs de weg met de aanplant van nieuwe bomen, geven de straat een groene uitstraling.

 

Blijf ook op de hoogte via www.enschede.nl/oldenzaalsestraat

 

Update 26-2-2019

De werkzaamheden aan de Oldenzaalsestraat in de Gemeente Enschede zijn in volle gang. Het eerste deel van het waterbergingsriool ligt erin. De buisstukken wegen ongeveer 5500 kilo, dus de plaatsing is een flinke uitdaging. Hoe dat in z’n werk gaat? Pim Mulder, projectleider bij NTP, legt het in onderstaand filmpje uit.

Het gebied waarin de werkzaamheden aan de Oldenzaalsestraat plaatsvinden is een verdacht gebied op niet gesprongen explosieven.

Aan de hand van oude kaarten is er voor de start van het project bekeken of het gebied rondom de Oldenzaalsestraat verdacht is. We hebben hier te maken met plekken waar mogelijk nog niet gesprongen bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog liggen.

De werkzaamheden worden gecontroleerd uitgevoerd en dat houdt in dat we soms speciaal materieel inzetten om het werk veilig te houden. Specialisten controleren de grond laag voor laag op niet gesprongen explosieven. Wilt u meer weten over de historie van de Oldenzaalsestraat dan kunt u terecht bij het Archief op het Stadhuis van Enschede.