Aanleg Lijmerij Zutphen

  • Projectomschrijving
  • Veelgestelde vragen
  • Contact
Locatie:
Zutphen
Opdrachtgever:
Gemeente Zutphen
Periode:
Augustus 2016 - December 2017

Na de aanleg van het nieuwe kruispunt bij de Oude IJsselbrug, de wegen van en naar de Marstunnel en de herinrichting van d Coenensparkstraat en Contrescarp wordt nu de Lijmerij aangelegd. De Lijmerij is de nieuwe straatnaam voor de voormalige Havenstraat die achter het NS-station Zutphen liep.

 

De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van nieuwe riolering en een nieuw wegprofiel. Ook wordt bij de achteruitgang van het NS-station tijdelijk c.q. gedurende de werkzaamheden een vijftal bushaltes voor treinvervangend vervoer aangelegd.

Veelgestelde vragen
Waar kan ik het beste mijn auto parkeren?

Dit kan op de parkeerplaats bij Het Koelhuis, Coenensparkstraat 1, op de P+R aan de achterzijde bij het NS-station, ter hoogte van de fietstunnel, en op de langsparkeervakken aan de Dreef.

Kan ik passagiers wel bij de achteringang van het NS-station brengen?

Ja, er wordt een aparte Kiss&Ride-zone aangelegd waar passagiers kunnen uitstappen. Via het bestaande voetpad langs BioToko kan men dan de achteringang van het NS-station bereiken. Deze ingang zal overigens altijd bereikbaar zijn.
(NB ook aan de voorzijde van het NS-station is een Kiss&Ride-zone)

Kan ik nog wel gebruik maken van de horeca-gelegenheden aan de Lijmerij?

Ja, er zal altijd toegang zijn. Is de bestrating opgebroken dan zullen er loopschotten worden geplaatst.

Kan ik als het werk klaar is weer parkeren langs de Lijmerij?

Ja, maar dan wordt gelijk het betaald parkeren ingevoerd.

Kan ik lopend, vanaf het NS-station, de bedrijven zoals het Innovatiepakhuis, Clean Tech en Het Koelhuis bereiken?

Ja, via het voetpad aan de Grote Bolwerk en de Noorderhavenstraat kunt u deze bedrijven bereiken.

Volg dit project op social media
Projectleider
Aanleg Lijmerij Zutphen
06 5151 8861
a.sprukkelhorst@ntp-enschede.nl

Inloopspreekuur

Iedere donderdag van 12.30 tot 13.30 uur in de keet van NTP Groep op de hoek van de Coenensparkstraat en Contrescarp.

Contactformulier