Locatie:
Zutphen
Opdrachtgever:
Gemeente Zutphen
Periode:
Juni 2017 - Juni 2018

In opdracht van de gemeente Zutphen is de IJsselkade en het gebied tot aan de IJssel aangepakt. We zijn vorig jaar begonnen met de herinrichting van de lage kade tussen de Bult van Ketjen en de Marspoortstraat. Daarna hebben we de rijbaan van de IJsselkade heringericht en de brug over de Berkel vervangen. Naast nieuwe bestrating is er ook nieuwe openbare verlichting geplaatst en zijn er bomen geplant. Tijdens de werkzaamheden is ook de hoogwaterkering vervangen zodat deze weer 30 jaar voldoet aan de eisen.

De herinrichting van de IJsselkade is inmiddels gereed. Op vrijdag 28 september vindt de opening plaats. We hebben samen een resultaat neergezet om trots op te zijn!