Locatie:
Nijmegen
Opdrachtgever:
Gemeente Nijmegen
Periode:
27 augustus 2018 - December 2018

NTP Infra Zevenaar gaat in opdracht van de gemeente Nijmegen, het project “Herinrichting Daalseweg fase 2″ uitvoeren. (Oranjesingel – Hobbemastraat)

Binnen het project wordt de huidige rijbaan versmald en als fietsstraat ingericht. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor verblijfsfuncties (trottoirs, terrassen) en groen. De nieuwe inrichting zal een positief effect hebben op de verkeersveiligheid en de snelheid van gemotoriseerd verkeer wordt gereduceerd. Daarnaast leggen we infiltratieputten aan waarin het hemelwater kan infiltreren in de bodem.

 

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijft het mogelijk om het werkvak fietsend en lopend in beide richtingen te passeren. De Daalseweg wordt voor gemotoriseerd verkeer gestremd. Tijdens werkuren zijn verkeersregelaars aanwezig, die het verkeer begeleiden.

 

Buslijn 8

De buslijn 8 wordt tijdelijk omgeleid via de Prins Bernhardstraat, Groesbeekseweg en Koolemans Beynenstraat. U kunt opstappen bij de bestaande haltes langs deze route.

 

Inloopspreekuur

Iedere woensdag is er een inloopspreekuur van 15:00 tot 16:00 uur. We zijn vanaf dit moment te vinden in het voormalige pand van Atelier Mina, Daalseweg 56. 

 

Informatie

Informatie over de herinrichting van de Daalseweg kunt u vinden op de website van ‘MijnWijkplan Nijmegen’ via nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/herinrichting-daalseweg