Locatie:
Nijkerk
Opdrachtgever:
Gemeente Nijkerk
Periode:
Oktober 2017 - Medio 2019

In Nijkerk wordt de nieuwe energie-neutrale woonwijk Doornsteeg gerealiseerd. In deze wijk worden in totaal zo’n 1200 woningen gebouwd in verschillende soorten, maten, vormen en prijsklassen.

NTP Infra is vanaf oktober 2017 bezig met het woonrijp maken van fase 1A, waarin plaats is voor ongeveer 350 woningen.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

-Het verwijderen van asfaltverhardingen

-Het uitvoeren van grondwerken

-Het aanbrengen van kolken

-Het aanbrengen van elementen en betonverhardingen

-Het aanbrengen van terreininrichting

De kleur van de opsluitbanden en trottoirbanden die toegepast worden is antraciet.

In combinatie met de gebakken stenen in de voetpaden, parkeervakken en rijbanen geeft dit een mooie uitstraling.

De werkzaamheden zullen doorlopen tot medio 2019.