Locatie:
Usquert
Opdrachtgever:
Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen
Periode:
Oktober 2017 - Juli 2018

In het hoge Noorden is de afdichting van vuilstort Usquert volop in uitvoering. De sinds 1 januari 1999 gesloten stortplaats wordt voorzien van een bovenafdichting. De aanwezige afdekgrond wordt verwijderd en vervangen door 30 cm AEC bodemas. Deze laag dient als steunpunt waarop een dubbele afdichting wordt aangebracht bestaande uit een laag trisoplast, afgedekt door een twee millimeter dik HDPE folie. Alvorens deze afdichting wordt aangebracht leggen we een stortgassysteem aan. De leverantie van de afdekgrond maakt eveneens deel uit van de opdracht die in totaliteit 150.000 m3 grondverzet behelst.