Locatie:
Hengelo / Borne
Opdrachtgever:
Gemeente Borne
Periode:
Juni 2018 - Oktober 2018

Het uit te voeren werk is gelegen op het bedrijventerrein De Veldkamp. Dit bedrijventerrein ligt overlappend in de gemeenten Boven en Hengelo grenzend aan de Rijksweg A1 en spoorlijn Almelo-Hengelo.

 

Het werk omvat het bouw- en woonrijpmaken van het deelgebied Lemerij in gemeente Hengelo en aansluitende woonrijp/asfalteringswerkzaamheden in gemeente Borne.

 

De bouwrijpwerkzaamheden bestaan uit het aanleggen van riolering, verleggen en realiseren van nieuwe watergangen en het aanleggen van nieuwe wegen.

De woonrijpwerkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van bermbeton, aanleg van wandelpaden en aanbrengen van deklagen.

 

Na aanvang van het werk bleek dat enkele gebieden, vooral voormalige kleine dammen en oude inritten, asbest bevatte. En een gedeelte van een bestaande sloot had in de bodem PCB’s. Door inzet van NTP Milieu kon dit snel gereinigd worden en gaf dit geen vertraging op het werk.