Locatie:
Zeegserweg Tynaarlo
Opdrachtgever:
Prorail
Periode:
November 2017 - Juni 2018

In opdracht van ProRail voert NTP een bodemsanering van een creosoot verontreiniging uit in de spoorberm langs het baanvak Assen-Groningen.
De oorzaak van de verontreiniging is waarschijnlijk het met creosootolie behandelen van houten spoor dwarsliggers. Hierbij is een grote hoeveelheid creosoot vanaf het maaiveld in de bodem gedrongen. Deze verontreiniging heeft zich tot meer dan 30 meter diepte verspreid.

 

Voor de saneringswerkzaamheden zal een ontgraving van 5 meter ten opzichte van het maaiveld binnen een tijdelijke gestempelde damwandkuip van circa 100×12 meter worden gerealiseerd. De werkzaamheden worden nabij het spoor uitgevoerd, de uiterste damwand ligt op 5 meter afstand van de eerste spoorstaaf. Het aanbrengen en verwijderen van de damwanden zal in een weekend Trein Vrije Periode (TVP) geschieden. Vanwege de werkzaamheden in een damwandkuip dicht bij het spoor moeten de werkzaamheden met de nodige voorzorg uitgevoerd en gecontroleerd worden. Het aanbrengen van de damwand is deels trillingvrij gebeurt. Tijdens het aanbrengen van de damwand en de ontgravingen worden doormiddel van nauwkeurigheidswaterpassingen eventuele zettingen nauwlettend in de gaten gehouden.

 

In totaal komt er circa 8.300 ton verontreinigde grond vrij die ter verwerking naar een reiniger gaat. Om dit gecontroleerd in den te droge te kunnen ontgraven zal met een bemaling het grondwater verlaagd worden. Het vrijkomende water wordt gezuiverd in de volgende stappen; olie waterafscheider, biologische stap met lucht actieve kool reiniging en water actieve kool filtratie. De ontgraving zal in fasen geschieden na elke fase van ontgraving en vrijgave zal er aangevuld worden.

 

De uitvoering is voorzien in de periode november 2017 tot en met juni 2018.

 

De zettingen van de spoorstaven en de boven portalen zijn binnen de gestelde grenzen gebleven zodat het treinverkeer ongehinderd doorgang kon vinden tijdens de werkzaamheden.