Projecten

Onze projecten hebben vaak impact op de openbare ruimte en dus op mensen. Wij vinden het daarom belangrijk om voor alle belanghebbenden zoveel mogelijk adequate informatie over lopende projecten te bieden. Dat kunt u hier vinden! 

 

  • Actuele informatie
  • Veelgestelde vragen
  • Planning
  • Aanspreekpunt
Project:

Aanleg onderafdichting stortvak Attero

Bij Attero in Wilp leggen we de onderafdichting van stortvak 10 aan. Dit doen we in nauwe samenwerking met  GID Milieutechniek B.V. en Prosé Geotechniek B.V.en Attero. Op het 75 hectare tellende terrein in Wilp zijn we aan de slag. Op het terrein is direct het kantoor zichtbaar met daarachter de compostering waar per jaar… Lees verder

Project:

Arnhemseweg Ede

De Arnhemseweg in Ede wordt momenteel gereconstrueerd. Aanleiding is de opwaardering van de huidige straat naar een snelfietsroute. Tijdens de voorbereidingen bleek dat naast de asfaltrijbaan ook het huidige riool aan vervanging toe was. Daarom vervangt NTP Infra het oude gemengde riool voor een duurzaam gescheiden rioolsysteem. Dit houdt in dat het vuile water (wasmachine,… Lees verder

Project:

Circulair Bouwteam Graaf Hendrickstraat Braamt

Dit project is begonnen bij de wens van de gemeente Montferland om ervaring op te doen met circulaire projecten. De gemeente ziet het belang en de urgentie van het circulair en duurzaam inrichten van projecten. De gemeente heeft besloten om de herinrichting van de Graaf Hendrickstraat in bouwteam op te pakken en op deze manier… Lees verder

Project:

Herinrichting Rijksstraatweg Voorst

Projectomschrijving: Op 1 december 2018 is de rondweg Voorst (N345) geopend voor al het verkeer. Doorgaand verkeer op de route Apeldoorn/Deventer van en naar Zutphen/Dieren kan daarmee de dorpskern van Voorst vermijden. Buiten vermindering van overlast voor de bewoners van Voorst, is er ook tijdswinst voor het doorgaande verkeer. De oude Provinciale Weg N345 door… Lees verder

Project:

Oldenzaalsestraat Enschede

Aan de slag! Op maandag 7 januari is begonnen met de werkzaamheden in de Oldenzaalsestraat en is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Het komende jaar wordt er gewerkt aan de realisatie van een grote waterberging om het regenwaterprobleem in de binnenstad proactief aan te pakken. ‘De werkzaamheden aan de Oldenzaalsestraat brengen hinder met zich… Lees verder

Project:

Aanleg Microwoningen Meinerswijk Arnhem

NTP heeft de afgelopen periode in opdracht van Volkshuisvesting het gebied in Meinerswijk in Arnhem bouw- en woonrijp gemaakt waar Tiny Houses worden geplaatst.   Circulariteit en duurzaamheid spelen bij dit project een grote rol. Voor ons was het een mooie uitdaging om mee te denken over passende infrastructuur rondom vernieuwende en tijdelijke woonunits voor… Lees verder

Project:

Oranjekwartier Deventer

Het klimaat is de afgelopen jaren veranderd. Het wordt warmer en de buien zijn zwaarder. Het is belangrijk om rekening te houden met de zwaardere buien en daarvoor maatregelen te treffen. Dit is een vorm van klimaatadaptatie. Om te bekijken wat nu de beste oplossing in een wijk is om hemelwater af te voeren heeft… Lees verder

Project:

Snelfietsroute Verlengd RijnWaalpad fase 2 Nijmegen

Het RijnWaalpad verbindt Arnhem en Nijmegen met elkaar door middel van een snelfietsroute. Op de Waalbrug stopt dit pad. Er is een behoefte aan een snelfietsroute vanaf de Waalbrug naar de Nijmeegse Campus. De 1e fase, het Traianusplein, is reeds aangelegd. Dit project betreft de tweede fase van deze gewenste fietsroute door het centrum en… Lees verder

Project:

Bouw en- woonrijpmaken Lemerij Borne

Het uit te voeren werk is gelegen op het bedrijventerrein De Veldkamp. Dit bedrijventerrein ligt overlappend in de gemeenten Boven en Hengelo grenzend aan de Rijksweg A1 en spoorlijn Almelo-Hengelo.   Het werk omvat het bouw- en woonrijpmaken van het deelgebied Lemerij in gemeente Hengelo en aansluitende woonrijp/asfalteringswerkzaamheden in gemeente Borne.   De bouwrijpwerkzaamheden bestaan uit… Lees verder

Project:

Herinrichting Daalseweg fase 2 Nijmegen

NTP Infra Zevenaar gaat in opdracht van de gemeente Nijmegen, het project “Herinrichting Daalseweg fase 2″ uitvoeren. (Oranjesingel – Hobbemastraat) Binnen het project wordt de huidige rijbaan versmald en als fietsstraat ingericht. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor verblijfsfuncties (trottoirs, terrassen) en groen. De nieuwe inrichting zal een positief effect hebben op de verkeersveiligheid en de… Lees verder

Project:

Herinrichting Roermondsplein Arnhem

Enkele maanden geleden is de gemeente Arnhem gestart met het uitvoeren van werkzaamheden die moeten leiden tot een verbetering van de verkeerssituatie ter hoogte van het Roermondsplein en de Oude Kraan.   Het gaat om het verleggen van de rijbaan richting Oosterbeek en het aanleggen van een rechtstreekse aansluiting vanuit de Willemstunnel naar de Weerdjesstraat…. Lees verder

Project:

Realisatie openbare ruimte WOC Nieuwleusen

  Op basis van ons Plan van Aanpak en een interview met het projectteam heeft de gemeente Dalfsen ons geselecteerd als bouwpartner voor het project ‘Herinrichting openbare ruimte WOC Nieuwleusen’. Door Buro Mien Ruys is een voorlopig ontwerp van de terreininrichting gemaakt. Dit plan zal door ons op maakbaarheid getoetst worden en vervolgens uitgewerkt tot… Lees verder

Project:

ISCO sanering Olasfa

Op het terrein van de voormalige asfaltfabriek Olasfa te Olst is een saneringsaanpak voorzien met gebruikmaking van neutraal Fentons Reagens. De in de bodem aanwezige teer- en olieachtige stoffen zijn in een dermate hoge vracht aanwezig dat een grote hoeveelheid chemicaliën noodzakelijk is om de verontreiniging  chemisch af te breken dan wel beschikbaar te maken… Lees verder

Project:

Bodemsanering creosoot verontreiniging Tynaarlo

In opdracht van ProRail voert NTP een bodemsanering van een creosoot verontreiniging uit in de spoorberm langs het baanvak Assen-Groningen. De oorzaak van de verontreiniging is waarschijnlijk het met creosootolie behandelen van houten spoor dwarsliggers. Hierbij is een grote hoeveelheid creosoot vanaf het maaiveld in de bodem gedrongen. Deze verontreiniging heeft zich tot meer dan… Lees verder

Project:

Bodemsanering bedrijventerrein Holwert Zuid

  NTP was al eerder bezig om binnen het project Centrum Plan Coevorden een bijdrage te leveren aan het herstel van de historische binnenstad. Nu is begonnen met een omvangrijk project op bedrijventerrein Holwert Zuid grenzend aan de stadskern van Coevorden.   De gemeente Coevorden is al een aantal jaren bezig om het bedrijventerrein Holwert… Lees verder

Project:

In Situ sanering voormalig NAF-terrein te Alphen aan den Rijn

NTP Milieu voert een In Situ sanering uit op het voormalig NAF-terrein te Alphen aan den Rijn. Het NAF-terrein is een locatie langs de Oude Rijn in Alphen aan den Rijn, waar de Nederlandse Asphaltfabriek (NAF) van 1921 tot begin jaren tachtig dakbedekking en mastiek produceerde. Daarnaast werd op de locatie carbolineum ingekocht en overgeslagen… Lees verder

Project:

Bouw- en woonrijp maken Laarberg Noord te Groenlo, Biotransitiepark

Laarberg is een biotransitiepark voor innovatieve, duurzame, toekomstgerichte ondernemingen langs de N18 Varsseveld – Enschede.   NTP INFRA Zevenaar verzorgt het bouw en woonrijp maken van het noordelijke gedeelte van het bestaande park de Laarberg. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van riolering, overstortconstructies, stuwen en infiltratievelden. Evenals het aanbrengen van funderingen en verhardingen, waarbij er… Lees verder

Project:

Bovenafdichting vuilstort Usquert

In het hoge Noorden is de afdichting van vuilstort Usquert volop in uitvoering. De sinds 1 januari 1999 gesloten stortplaats wordt voorzien van een bovenafdichting. De aanwezige afdekgrond wordt verwijderd en vervangen door 30 cm AEC bodemas. Deze laag dient als steunpunt waarop een dubbele afdichting wordt aangebracht bestaande uit een laag trisoplast, afgedekt door… Lees verder

Project:

Doornsteeg fase 1A, Nijkerk

In Nijkerk wordt de nieuwe energie-neutrale woonwijk Doornsteeg gerealiseerd. In deze wijk worden in totaal zo’n 1200 woningen gebouwd in verschillende soorten, maten, vormen en prijsklassen. NTP Infra is vanaf oktober 2017 bezig met het woonrijp maken van fase 1A, waarin plaats is voor ongeveer 350 woningen. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: -Het verwijderen… Lees verder

Project:

Bodemsanering asbest ‘t Gijmink Goor

De opdracht heeft betrekking op de sanering van met asbest verontreinigde grond in de woonwijk ‘t Gijmink te Goor. Het betreft het bodemonderzoek en de sanering van circa 550 tuinen van (voornamelijk) particuliere woningen en de onverharde en deels verharde openbare ruimte in de woonwijk ‘t Gijmink te Goor, met een oppervlakte van circa 15… Lees verder

Project:

Ugchelen Buiten

Op het voormalige TNO-terrein op de grens van Apeldoorn en Ugchelen wordt het plan Ugchelen Buiten gerealiseerd. Het plan omvat 275 woningen en is één van de grootste gebiedstransformaties in Nederland. Maar liefst 70.000 vierkante meter kantoorvolume maakt plaats voor woningen. Uitgangspunt bij deze ontwikkeling is dat de bestaande groenstructuur zoveel mogelijk behouden blijft zodat… Lees verder

Project:

Afdichting stortlocatie Rikkerink

Aan de Rikkerinksweg te Ambt Delden (gemeente Hof van Twente) bevindt zich de voormalige stortplaats ‘t Rikkerink. Deze voormalige stortlocatie is eigendom van Twence. Twence is voornemens om op het bovenvlak van de stortlocatie (oppervlakte circa 16 ha) een afdichtende laag of een bovenafdichting aan te brengen om de intreding van hemelwater en daarmee de… Lees verder

Project:

Bodemsanering Van Leeuwenpark Leiderdorp

Algemeen Door voormalige bedrijfsactiviteiten (chemische wasserij, stort van afvalstoffen) op de locatie Van Leeuwenpark e.o. te Leiderdorp is een bodemverontreiniging met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl) ontstaan. De bodemverontreiniging bevindt zich in de grond (brongebied) en het grondwater en strekt zich vanaf de bronlocatie ter plaatse van het terrein achter de chemische wasserij uit tot nabij… Lees verder

Project:

Revitalisering Irisstraat – Leliestraat

NTP is via een onderhandse aanbesteding de opdracht gegund om de openbare ruimte bouw- en woonrijp te maken.  Door de herinrichting van een oud woongebied komt er meer diversiteit in woningen en daardoor ook een nieuwe invulling van de openbare ruimte, o.a. met een parkachtige inrichting. Gedurende het gehele project worden duurzame gebakken materialen gebruikt.

Locatie: NTP Hattem

De Netelhorst 2, 8051 KE Hattem, Nederland

+31 (0)38 44 41 681
info@ntp-hattem.nl


Neem contact op

Locatie: NTP Enschede

Twenteweg 30, 7532 ST Enschede, Nederland

+31 (0)53 46 14 411
info@ntp-enschede.nl


Neem contact op

Locatie: NTP Zevenaar

De Koppeling 18, 6986 CS Angerlo, Nederland

+31 (0)313 47 85 87
info@ntp-zevenaar.nl


Neem contact op
24 projecten gevonden

Aanleg onderafdichting stortvak Attero

Locatie:
Wilp
Opdrachtgever:
Attero Wilp
Periode:
Januari 2019 - Juni 2019

Arnhemseweg Ede

Locatie:
Ede
Opdrachtgever:
Gemeente Ede

Circulair Bouwteam Graaf Hendrickstraat Braamt

Locatie:
Braamt
Opdrachtgever:
gemeente Braamt
Periode:
28 januari 2019 - 25 mei 2019

Herinrichting Rijksstraatweg Voorst

Locatie:
Voorst
Opdrachtgever:
Gemeente Voorst
Periode:
7 januari 2019 - Eind 2019

Oldenzaalsestraat Enschede

Locatie:
Enschede
Opdrachtgever:
Gemeente Enschede
Periode:
7 januari 2019

Aanleg Microwoningen Meinerswijk Arnhem

Locatie:
Arnhem
Opdrachtgever:
Volkshuisvesting Arnhem

Oranjekwartier Deventer

Locatie:
Deventer
Opdrachtgever:
Gemeente Deventer
Periode:
1 oktober 2018 - Eind 2018

Snelfietsroute Verlengd RijnWaalpad fase 2 Nijmegen

Locatie:
Dominicanenstraat, Daalsedwarsweg en Fort Kijk in de Potstraat Nijmegen
Opdrachtgever:
Gemeente Nijmegen
Periode:
week 39; 24 september 2018 - December 2018
Infra Veldkamp Borne afgraving NTP

Bouw en- woonrijpmaken Lemerij Borne

Locatie:
Hengelo / Borne
Opdrachtgever:
Gemeente Borne
Periode:
Juni 2018 - Oktober 2018

Herinrichting Daalseweg fase 2 Nijmegen

Locatie:
Nijmegen
Opdrachtgever:
Gemeente Nijmegen
Periode:
27 augustus 2018 - December 2018
Roermondsplein

Herinrichting Roermondsplein Arnhem

Locatie:
Centrum Arnhem
Opdrachtgever:
Gemeente Arnhem
Periode:
juli 2018 - 14 december 2018

Realisatie openbare ruimte WOC Nieuwleusen

Locatie:
Nieuwleusen
Opdrachtgever:
Gemeente Dalfsen
Periode:
Juni 2018 - Eind 2018
Milieu NTP installatie

ISCO sanering Olasfa

Locatie:
Olst
Opdrachtgever:
Combinatie Olasfa vof
Periode:
Vanaf juni 2015
Milieu Tynaarlo creosoot verontreiniging

Bodemsanering creosoot verontreiniging Tynaarlo

Locatie:
Zeegserweg Tynaarlo
Opdrachtgever:
Prorail
Periode:
November 2017 - Juni 2018

Bodemsanering bedrijventerrein Holwert Zuid

Locatie:
Coevorden
Opdrachtgever:
Provincie Drenthe
Milieu NAF Installatie NTP

In Situ sanering voormalig NAF-terrein te Alphen aan den Rijn

Locatie:
Alphen aan den Rijn
Opdrachtgever:
Provincie Zuid-Holland
Periode:
2009
Laarberg

Bouw- en woonrijp maken Laarberg Noord te Groenlo, Biotransitiepark

Locatie:
Groenlo
Opdrachtgever:
Gebiedsonderneming Laarberg
Periode:
april 2017
Usquert Afvalbeheer luchtfoto Infra

Bovenafdichting vuilstort Usquert

Locatie:
Usquert
Opdrachtgever:
Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen
Periode:
Oktober 2017 - Juli 2018

Doornsteeg fase 1A, Nijkerk

Locatie:
Nijkerk
Opdrachtgever:
Gemeente Nijkerk
Periode:
Oktober 2017 - Medio 2019

Bodemsanering asbest ‘t Gijmink Goor

Locatie:
Goor, gemeente Hof van Twente
Opdrachtgever:
Provincie Overijssel
Periode:
2015 - 2018

Ugchelen Buiten

Locatie:
Apeldoorn
Opdrachtgever:
Nikkels Bouwbedrijf B.V.
Periode:
2016 - 2022

Afdichting stortlocatie Rikkerink

Locatie:
Delden
Periode:
Mei 2018 - Oktober 2020
Milieu Leiderdorp wegafzetting NTP

Bodemsanering Van Leeuwenpark Leiderdorp

Locatie:
Leiderdorp
Opdrachtgever:
Omgevingsdienst West-Holland
Periode:
Juni 2018

Revitalisering Irisstraat – Leliestraat

Locatie:
Losser
Opdrachtgever:
Gemeente Losser
Periode:
2016 - 2019