Perozone bodemsanering: CO2-neutraal, effectief en duurzaam

Circulariteit en de verduurzaming van onze leefomgeving hebben bij NTP Groep prioriteit. Naast energie- en grondstof besparende maatregelen binnen de organisatie en projecten onderzoekt NTP Groep voortdurend mogelijkheden en technieken om duurzaamheid praktisch toe te passen.
Perozone bodemsanering is één van die technieken. De perozone techniek maakt het mogelijk vele soorten van bodemverontreininging adequaat te saneren met inzet van natuurlijke ingrediënten als ozon en waterstofperoxide. Deze ingrediënten breken in de bodem veel stoffen direct af óf ze maken tal van verontreinigde stoffen vrij zodat deze opgepompt kunnen worden.
De perozone techniek is CO2-vriendelijk doordat er geen transport plaatsvindt van afgegraven gereinigde grond en aanvoer van schone grond. Daarnaast vindt controle en aansturing digitaal en op afstand plaats en blijven er geen risico’s voor het milieu achter. Doorontwikkeling van de perozone techniek heeft geleid tot een oxidatiekracht van c.a. 3,0 V. Dit biedt mogelijkheden om ook stoffen af te breken waarvoor tot dusverre extreem hoge temperaturen van >1000֯ C benodigd waren.

 

Verwijderen van medicijnresten uit afvalwater
De perozone techniek kan ook ingezet worden voor de verwijdering van medicijnresten uit afvalwater. Volgens het RIVM belandt er per jaar minstens 140.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater. Dat is ruim acht keer zoveel als de hoeveelheid van 17.000 kilo gewasbeschermingsmiddelen die terecht komen in het water.
Op dit moment zorgt de drinkwaterzuivering er nog voor dat het oppervlaktewater gezuiverd wordt van het overgrote deel van de verontreinigende stoffen. Na zuivering zijn de concentraties van medicijnresten in drinkwater nog te laag om echt effect te hebben op het menselijk lichaam maar door de vergrijzing en de verdere medicalisering van de samenleving gaat het medicijngebruik alleen maar omhoog. Daarnaast neemt door de klimaatverandering de kans toe op periodes van langdurige droogte en lage waterstanden waardoor de concentratie van medicijnresten erg kan toenemen.
De eerste testen van het inzetten van perozone technieken in de VS en Duitsland duiden op een doorbraak! De natuurlijk ingrediënten die worden toegepast zorgen ervoor dat medicijnresten op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd en daardoor schoon, medicijnvrij water krijgen.
Alles bij elkaar maakt de perozone bodemsanering milieuvriendelijk, effectief en kostenefficiënt en levert het een flinke bijdrage aan de kwaliteit van bodem en water!

 

Bekijk dit filmpje om te zien hoe het proces precies werkt.

 

 

Wilt u meer over de perozone techniek weten? Neem dan contact op met Eric Schildkamp, directeur Milieu NTP Groep, via e.schildkamp@ntp-enschede.nl of 06-22519648.