Wat doe je als je opdrachtgever een beperkt budget heeft, strakke deadlines en een vooraf geformuleerd saneringsresultaat? ‘Dan ga je die uitdaging aan en bedenk je een plan’, vertelt Hans Wiggers, Hoofd Milieu bij NTP Groep. De gemeente Coevorden kampte al jaren met een sterk verontreinigd terrein. De ontvettingsmiddelen van een groot metaalbewerkingsbedrijf hadden de grond en het grondwater verontreinigd met chemische stoffen (VOCl). Dus toen een projectontwikkelaar zich melde met interesse voor het terrein om er drie grote supermarkten neer te zetten, schreef de provincie Drenthe een aanbesteding uit die op basis van de kwaliteit van de gekozen aanpak en het taakstellende budget werd toegekend aan NTP Groep.

 

Een gecombineerde, praktische aanpak 

‘De tijdspanne voor installatie van het systeem was heel kort. We hebben gekozen voor een gecombineerde aanpak van chemische en biologische saneringstechnieken. De bouw van de supermarkten is in 2014 gestart, parallel aan onze saneringsactiviteiten. Die gecombineerde aanpak vraagt van meet af aan een zorgvuldige afstemming met het bouwteam en vraagt om inventieve oplossingen in het uitvoeringsproces. Wij hebben het netwerk van filters om ons oxidatiemiddel te injecteren aangepast aan het palenplan van de nog aan te brengen paalfundatie voor de bouw. De bouwer moest op zijn beurt zijn vloer voorzien van een vloeistofdichte laag om risico’s voor uitdamping van de verontreiniging tijdens het saneren uit te sluiten. Het winkelcentrum stond namelijk gepland direct boven de kern van de te saneren verontreiniging.’

 

Sober en doelmatig
Een integrale aanpak en risicomanagement zijn een grote uitdaging voor NTP Groep, benadrukt Hans Wiggers. ‘Wij vragen van onze projectleiders dat ze zich niet alleen focussen op het bodemprobleem maar ook weten hoe een bouwer, hoe een ontwikkelaar of een andere stakeholder denkt en werkt. Op dit moment is nagenoeg overal voldoende biologische potentie om de verontreiniging af te breken tot de overeengekomen saneringsdoelstelling. Op een tweetal posities is het faalscenario in werking getreden waarbij we middels Directe Injecties de biologie nog wat extra stimuleren. We monitoren het verloop van de sanering in de komende periode nauwlettend. Als NTP Groep zoeken we voortdurend naar de meest sobere en doelmatige oplossing en het optimale resultaat.‘
Ben je benieuwd naar de oplossing die we gekozen hebben voor dit project? Bekijk dan hier het filmpje.

 

Klik hier voor meer informatie!