Meer grip op de uitvoering door inzet van de emvi-prestatiemeting 

De emvi-prestatiemeting inzetten om de samenwerking te verbeteren

‘Hoe kunnen we er voor zorgen dat onze aannemers de resultaatsverplichtingen in de bestekken die we op de markt zetten beter gaan nakomen?’
Met deze vraag in haar achterhoofd ging Sandra Tap, projectleider Openbare Ruimte bij de gemeente Arnhem, op zoek naar een manier om meer grip op de uitvoering van werken te krijgen. En dan vooral meer grip op de punten waar de gemeente Arnhem belang aan hecht of juist op ontzorgd wil worden.

 

Sandra is projectleider voor Schuytgraaf waar de gemeente Arnhem een raamcontract heeft met NTP Groep voor het woonrijp maken. Sandra is binnen de gemeente Arnhem groot voorstander en kartrekker van de EMVI-prestatiemeting en is zich daarnaast zeer bewust van duurzaamheid en kansen rondom duurzaamheid als opdrachtgevende partij.

 

Meer grip op de uitvoering
‘Punten uit de EMVI-prestatiemeting zijn eigenlijk gewoon resultaatsverplichtingen vanuit het contract maar we merkten dat het niet altijd werd nageleefd en dat het voor ons lastig was om te sturen zodat het wel gebeurde. Je kunt wel blijven zeggen ‘dat moet je de volgende keer anders doen’ of ‘ik wil een dagverslag’ maar als daar vervolgens niet een middel achter zit waardoor je ook daadwerkelijk die spullen of acties krijgt, dan kun je dat blijven zeggen en met je vinger blijven wijzen… maar dat wil je eigenlijk niet. Dat heeft namelijk ook invloed op de relatie; je moet steeds vragen naar dingen die niet direct zichtbaar zijn in het daadwerkelijke werk maar toch een resultaatsverplichting zijn. Dat vond ik vóór de EMVI-prestatiemeting lastig om gedaan te krijgen bij onze aannemers en om te laten inzien dat dat voor ons, naast een mooie straat, ook erg van belang is.’

 

EMVI-prestatiemeting

‘Toen zijn we op zoek gegaan naar een middel om dat wél voor elkaar te krijgen. We kregen toen natuurlijk ook te maken met de verplichting om uit te vragen met EMVI. Dat was voor ons als gemeente al best lastig want we vinden: als je iets uitvraagt moet het ook wel van nut zijn en niet zomaar uitvragen om het uitvragen. Het moet wel het juiste gewicht hebben.’

 

‘Ik heb voorbeelden gezien waar de verhoudingen in de uitvraag gewoon zoek waren. Bijvoorbeeld de snelheid als EMVI-prestatie inbrengen. Op de A12 is het wel degelijk van belang i.v.m. de maatschappelijke kosten. In een gemeente is dit vaak minder van toepassing. In een wijk of een straat zijn andere zaken belangrijker, zoals het schoon houden van wegen en opruimen van rommel zodat er een fijn leefklimaat ontstaat.’

 

‘Wij willen graag dat als we iets uitvragen, er ook vanuit ons als gemeente een waarde achter zit. En bij de EMVI-prestatiemeting is dit het geval. Eigenlijk is het ook wel krom want veel onderdelen zijn een resultaatsverplichting vanuit het contract. En nee, het is geen stok om mee te slaan maar het is wel een pressiemiddel zodat je niet constant dezelfde discussie met elkaar aan het voeren bent. Ik zie het meer als een soort gespreksleidraad.’

 

‘Als je er objectief een score aan kunt hangen aan de EMVI-prestatie weet je als aannemer ook welke consequentie eraan kan hangen. Er zit immers een bonus malus regeling aan vast. Je schrijft in met je eigen prestatieniveau. Daar krijg je een fictieve korting mee. Als je zegt: ik ga 90% scoren met de EMVI-prestatiemeting, dan krijg je daar de passende korting bij en kun je daar het werk mee aannemen. Dat betekent wel dat je die 90% moet halen. Scoor je daarboven, dan krijg je een bonus, scoor je daaronder dan krijg je een malus, een boete.’

 

Minder werk, zelfde uitkomst
‘En wat een andere voordeel is, -want dat is namelijk een onrealistische vraag richting de markt- is dat je aannemers vraagt een uitgebreid plan van aanpak laten schrijven over hoe je communiceert met de opdrachtgever, hoe je de verkeersmaatregelen uitvoert enz. Hier ben je als aannemer heel druk mee en als je een minder goede plannenschrijver bent, dan kun je het werk mislopen. Al die plannen moeten geschreven worden én wij moeten ze als gemeente allemaal lezen.’

 

‘Dat vind ik bij de EMVI-prestatiemeting zo prettig: je maakt kort en krachtig inzichtelijk welke zaken we als opdrachtgever belangrijk vinden. Tijdens de aanbestedingsprocedure is de EMVI prestatie via een webapplicatie beschikbaar en kan de aannemer online bekijken waar ze denken goed te scoren en op die manier tot een aanbieding van prestatieniveau komen. Dit kost veel minder tijd voor beide partijen dan een groot plan van aanpak schrijven.’

 

Projectspecifieke meting mét verbetermodus
‘Bij het werk op de Schuytgraaf wordt je bijvoorbeeld op 23 onderdelen beoordeeld. Sommige daarvan periodiek waarbij er een verbetermodus ingebouwd is, sommige worden alleen aan het einde van het werk beoordeeld. Een punt kan zijn ‘werken binnen de werkgrenzen’. Als het bijvoorbeeld een rommeltje is op een bepaald moment, kun je jezelf daar voor een volgende keer in verbeteren.’

 

‘Na de eerste EMVI-beoordeling op het project Schuytgraaf viel het alle partijen toch wel een beetje tegen. We hebben toen echt gekeken waar de pijnpunten zaten en hoe we samen tot verbetering konden komen. Dat is gelukt want we zien heel duidelijk een stijgende lijn. Zo zie je dat samenwerking, communicatie en de juiste mensen bij elkaar leidt tot een betere uitvoering.’

 

‘We hebben een EMVI-prestatiemodel gemaakt dat bij Arnhem en zelfs specifiek bij het project Schuytgraaf past. De omgeving is bijvoorbeeld bij de Schuytgraaf een heel belangrijk punt. Dit willen we goed geregeld hebben; schone wegen om klachten en ongelukken te voorkomen. Dit weegt hier dus heel zwaar. Op een ander project kunnen de punten weer heel anders zijn.’

 

Ontwikkeling voor gemeente en aannemer
‘Ook wij als gemeente maken een ontwikkeling door in het werken met de EMVI-prestatiemeting. We maken de aannemer meer en meer deelgenoot van wat we belangrijk vinden en verwachten. Dat proberen we zo goed mogelijk in de EMVI-prestatiemeting op te nemen. Bij de start is het wel van belang om zo’n tabel goed door te nemen. Je kunt wel opnemen ‘een schone weg’ maar het is belangrijk in de samenwerking om als aannemer te weten wat daar nu achter zit. Waarom vinden we dat als gemeente belangrijk?’

 

‘We gaan aan het begin van een project met de aannemer zitten, dat hebben we met NTP ook gedaan. Echt 2,5 uur met elkaar in een hok om elkaar te leren kennen en te weten wat we van elkaar verwachten. Van sommige zaken hebben we ook gemerkt dat ze niet altijd werkbaar zijn om te vragen van een aannemer en die zullen we de volgende keer wellicht anders uitvragen.’

 

‘We werken inmiddels in meerdere projecten met de EMVI-prestatiemeting. Wel gaat het vaak om de wat grotere projecten omdat je dan ook kans hebt je te verbeteren gedurende een project.
Als het een te kort project is, heb je kans dat je een hele negatieve score krijgt terwijl dat niet helemaal representatief is. Voor ons is een langer lopend en groter project het meest geschikt.’

 

Duurzaamheid en de EMVI-prestatiemeting
‘Op dit moment zit duurzaamheid nog niet duidelijk verwerkt in de EMVI-prestatiemeting maar we denken dat thema’s uit ons ambitieweb geschikt zijn om op te nemen in een EMVI-prestatiemeting. Duurzaamheid kan wat mij betreft nog meer ingebed worden door passende contractvormen hierbij te zoeken zodat er ruimte is voor innovatie. Voor een raamcontract is dat wat lastiger. De duurzaamheidsslag zou dan al ver van te voren gemaakt moeten worden zodat je dat mee kunt nemen als je het raamcontract op de markt zet.’

 

‘Daarnaast denk ik dat duurzaamheid ook breder gezien kan worden. Het ambitieweb heeft 12 verschillende thema’s en daar zit ook welzijn en leefomgeving in. Het netjes houden van een werk, zorgt ook voor een betere leefbaarheid. Je iedere dag irriteren aan een vieze weg, doet iets met je welzijn. Ik vind dat we daar als gemeente en aannemer samen over moeten kunnen nadenken. Door samen te werken en elkaars expertise te gebruiken zijn er veel duurzaamheidskansen voor werken in de openbare ruimte.’

 

Rob van Moerkerk gezicht
Neem voor meer informatie contact op met:
Rob van Moerkerk
06-42660069
r.vanmoerkerk@ntp-zevenaar.nl