CO2-besparende maatregelen bij de aannemer zijn op verschillende manier te realiseren. Aan de ene kant maakt NTP Groep keuzes die organisatiebreed worden ingevoerd. Denk aan het vernieuwen van het wagenpark, het aanschaffen van zonnepanelen, het gebruik van digitale voorzieningen en he aansporen van initiatieven.

 

Daarnaast liggen er in uitvoerende projecten veel mogelijkheden om CO2 te reduceren. In de voorbereidende fase van een project kunnen maatregelen om CO2 te besparen al worden ingevuld. Door de opdrachtgever kan in bestekken al de keuze gemaakt voor bepaalde CO2-reducerende materialen of het hergebruik van materialen. Of er kan bij EMVI-aanvragen onderscheidend worden ingeschreven op het gebied van CO2-besparende oplossingen door aannemers.

 

Maar er liggen ook veel kansen in de uitvoering. En soms ben je je er als uitvoerder of projectleider niet eens van bewust dát je met CO2-besparing bezig bent.

 

In de praktijk blijkt namelijk dat, naast de CO2-reducerende oplossingen die worden voorgeschreven of bedacht in de voorbereidende fase, er ook veel mogelijk is op het werk zelf. Want heel veel CO2-besparende oplossingen zijn namelijk tegelijk ook kostenbesparende oplossingen. En dat is een punt waar voor uitvoerders en opzichters de expertise ligt.

 

Op het project in Neede bijvoorbeeld. Hier wordt de rondweg Neede heringericht om de doorstroming van het doorgaande verkeer op de N315 te bevorderen en de veiligheid van fietsers en voetgangers te verbeteren. De weg is inmiddels weer open en de laatste punten worden nog opgelost.

 

We praten na over het project met Dick Veldman, uitvoerder op het project, en Martin Nijzink van de KAM-afdeling bij NTP Groep.
‘Eigenlijk is CO2-reductie in de praktijk het zo effectief mogelijk indelen van je werk’ begint Dick. ‘Het grootste aandeel aan CO2-uitstoot dat we deels kunnen beïnvloeden zijn transportbewegingen. We proberen zoveel mogelijk retouren te rijden; opgebroken fundering wordt bijvoorbeeld weggereden en menggranulaat mee teruggenomen. Dat levert ons niet alleen een rit minder op maar bespaart zo ook CO2. En dat is best een gepuzzel, zeker als er geen depot aanwezig is’.

 

‘Maar het is ook alert zijn op zaken op het werk zelf en meedenken met de opdrachtgever. Zo stond er eigenlijk op de planning om allemaal nieuwe lichtmasten te plaatsen. Maar we zagen dat er al lichtmasten met led-verlichting stonden. We hebben toen samen met de opdrachtgever besloten om 21 lichtmasten te hergebruiken. Dit levert een besparing van CO2 op, maar ook een besparing van geld’

 

‘Er waren meer mogelijkheden in het hergebruik van fundering en asfalt maar hierin is de keuze gemaakt voor een verlengde levensduur door gebruik van nieuwe materialen in plaats van hergebruik van bestaande materialen. Zo’n keuze is ook goed voor te stellen en levert op de lange termijn CO2-reductie op. Het gaat erom dat je in gesprek blijft over mogelijkheden van besparing van CO2 en van kosten. De opdrachtgever vindt het prettig als je hier als aannemer pro-actief over meedenkt.’

 

‘Wat mij als uitvoerder ook helpt om CO2- én kostenbesparend te werken, zijn de goede contacten met collega’s door de hele organisatie heen. Als je weet welke materiaalstromen er zijn en op de hoogte bent van wat er op projecten van collega’s gebeurd, kun je samen zo effectief mogelijk werken. Onze collega’s van de grondbank hebben bijvoorbeeld de lijnen in de grondstromen exact in beeld waardoor je in samenwerking met hen tijd, geld én CO2 kunt besparen. Dit heeft niet persé een direct effect op het project, maar wel voor NTP als organisatie.’

 

‘We zijn op het project heel secuur geweest in het scheiden van afval. Asfalt, puin, bouw/sloop afval…door hier bewust mee bezig te zijn snijdt ook hier het mes aan twee kanten. Het scheiden van afval zorgt uiteindelijk voor CO2-reductie én het zorgt voor een beperking in stortkosten. Er zijn verschillende vernieuwende manieren die we gebruiken om inzicht te krijgen op al het aanwezige materiaal op het werk waardoor je nog effectiever afvalmateriaal kunt scheiden’.

 

Als we nog even door praten hoe het allemaal nóg effectiever en meer kunnen besparen, komen we tot de conclusie dat als er goed wordt ontworpen en voorbereid, het liefst met de uitvoerende aannemer samen, er wat betreft effectiviteit heel veel te winnen valt op projecten. En dat heeft zoals gezegd effect op de kosten én op de CO2-reductie.

Neem voor meer informatie contact op met:
Dick Veldman
06-20343191
d.veldman@ntp-enschede.nl