In opdracht van de gemeente Zutphen wordt de IJsselkade en het gebied tot aan de IJssel aangepakt. De IJsselkade krijgt een parkachtige inrichting en de parkeerplaatsen aan de kade verdwijnen. Als eerste wordt de herinrichting van de lage kade tussen de Bult van Ketjen en de Marspoortstraat uitgevoerd. Hierna wordt de geheel rijbaan van de IJsselkade heringericht en de brug over de Berkel vervangen. Naast nieuwe bestrating komt er ook nieuwe openbare verlichting en worden er bomen geplant. Tijdens de werkzaamheden wordt ook de hoogwaterkering vervangen zodat deze weer 30 jaar voldoet aan de eisen.

 

Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de gemeente Zutphen of klikĀ hier.