Vooral bij gemeenten stijgt de vraag naar lagetemperatuurasfalt. Een product dat helemaal past in het duurzaam inkoopbeleid van overheden. ‘Materialen uit de landbouw worden vanwege het duurzame karakter in toenemende mate gebruikt voor industrieel gebruik. Ook in de asfaltwegenbouw kijken we naar het gebruik van deze zogenaamde biobased materialen. Bitumen wordt duur en schaars en de groeiende vraag naar asfalt dwingt ons over andere oplossingen na te denken want we hergebruiken in Nederland al maximaal oud asfalt’, stelt Jeroen Buijs, projectleider ontwikkeling, advies en kwaliteit bij NTP Groep.

 

Olie uit koolzaad
Het Asfalt Kennis Centrum in Venlo, opgericht door 12 infrabedrijven waaronder NTP Groep, doet vanuit het oogpunt van duurzaamheid en efficiency onderzoek en research naar nieuwe, verbeterde asfaltmengsels. Vier jaar geleden ontwikkelde het Asfalt Kennis Centrum Lynpave®; een concept voor asfaltverhardingen waarbij gebruik wordt gemaakt van olie uit koolzaad. ‘Lynpave® is een olie die we in kleine hoeveelheden ter vervanging van bitumen tijdens de productie toevoegen aan het asfalt. Regulier asfalt produceren we bij 160 tot 180 graden Celsius. Die temperatuur is nodig om de bitumen voldoende vloeibaar te maken zodat we het door de mineralen kunnen mengen. Met de toevoeging van Lynpave® kunnen we op een veel lagere temperatuur asfalt produceren, zo rond de 100 en 130 graden Celsius. Dat is een forse energiebesparing.’

 

Groene en technische voordelen
Met lagetemperatuurasfalt kan de CO₂-uitstoot met 20% worden teruggebracht. Maar Lynpave® biedt meer voordelen. ‘Besparing van grondstoffen en brandstof, gebruik van een duurzame herwinbare grondstof en minder uitstoot van vluchtige organische componenten waardoor er minder geurhinder wordt ervaren.’ Naast die groene voordelen biedt Lynpave® ook technisch een verbetering. Het asfalt is van een betere kwaliteit en heeft daardoor een langere levensduur. Met de wetenschap dat Lynpave® een bijproduct is uit de vlasteelt en het gebruik ervan dus niet ten koste gaat van landbouwgrond zorgt lagetemperatuurasfalt ervoor dat de asfaltwegenbouw klaar is voor de toekomst.

 

Op weg naar energieneutraal
Dit zogenaamde groene asfalt is niet van regulier asfalt te onderscheiden en ligt al op diverse plekken in ons land. ‘De Parkweg in Enschede, de Nijverdalsestraat in Wierden, een fietspad in Duiven en de Van Randwijckweg in Beek-Ubbergen bijvoorbeeld. Steeds meer partijen horen erover en zijn geïnteresseerd in de voordelen. Dat is mooi want dat is waar we met z’n allen naar toe willen.’

 

Meer informatie? Neem contact op met Jeroen Buijs via 06-57501917 of j.buijs@ntp-hattem.nl.