Grasfalt.nl in de lucht!

Grasfalt is een innovatief asfaltmengsel waarbij bitumen is vervangen door het bio-based bindmiddel lignine dat afkomstig is uit olifantsgras. Dit zorgt voor:

  • Besparing van fossiele grondstoffen.

  • 20% CO2-reductie door de lagere productietemperatuur van Grasfalt. Namelijk 130 ºC in plaats van 170 ºC! Dit betekent een besparing van ruim 2 m³ gas per ton asfalt

  • Duurzame opslag van CO2 door olifantsgras.

In het huidige Grasfalt wordt 50% van de bitumen vervangen door lignine uit olifantsgras maar we streven naar 100% vervanging!

Neem voor meer informatie contact op met:
Jeroen Buijs
0657501917
j.buijs@ntp-hattem.nl