‘Samenwerking verloopt soepel door inbreng van ieders expertise en het vertrouwen in elkaar’

 

Tjeerd van der Veen, bedrijfsmakelaar en toekomstig bewoner van ’t Vaneker, werd verliefd op een prachtig begroeid kavel in ’t Vaneker.
De kavel leek echter onvindbaar toen hij serieus tot koop over wilde gaan. ‘De kavel was voor ons onherkenbaar; de begroeiing bleek weggehaald te zijn omwille van de aanleg van kabels en leidingen.’

Tjeerd kwam in gesprek met tuinarchitect Maarten van Tongeren en hij verzekerde Tjeerd er van dat hij de bosschage binnen 2 tot 3 jaar dicht kon krijgen. Hiermee was Tjeerd overtuigd en ging over tot koop.

 

Waar een tuinarchitect vaak pas betrokken wordt op het moment dat het huis kant en klaar is, was Maarten van Tongeren content dat hij nu vanaf het eerste moment mee kon denken over de inrichting van de kavel.  Het was een drassig terrein en om er voor te zorgen dat Tjeerd niet met natte voeten zijn nieuwe woning zou betreden werd er intensief afgestemd tussen de tuinarchitect en de gemeente. De vervangende bosschage werd aangelegd en de kavel werd in overleg door NTP opgehoogd en drooggelegd door de aanleg van zandbanen en sloten.

De kennis die de tuinarchitect over het gebied had zorgde er voor dat er kritisch naar de juiste oplossingen gekeken werd. Natuurlijke afwatering en de schrale grond die op de juiste manier gemengd en aangebracht moest worden waren van belang voor een goede begroeiing op de kavel’

De tuinarchitect wilde eigenlijk alleen maar met partijen werken die hij kende omdat hij tenslotte afgerekend wordt op het wel of niet ontwikkelen van de planten en bomen.

Nadat hij de kraanmachinist van NTP sprak wist hij dat de man verstand van zaken had. ‘Hier selecteren we onze ook mensen op. Iedere kraanmachinist kan zoals hij vroeger in de zandbak deed een stuk grond ophogen maar wij vinden het van belang dat onze mensen oog voor hun omgeving en gevoel voor de natuur hebben.’ zegt Sander Heitbaum, directeur NTP Enschede.

 

De gemeente Enschede heeft er voor gekozen om te werken met een raamcontract. ‘Het helpt mee dat een partij langer op één plek werkt, NTP kent onze standaard. De mensen van de gemeente, van NTP en de onderaannemers zijn op één lijn en we praten elkaars taal.’ zegt Martijn Wiefferink van de gemeente Enschede. ‘Het moet ook wel want we hebben 250 verschillende kavels dus het is elke keer anders. We gaan met bewoners in overleg en stemmen vervolgens af met betrokken partijen. ‘

De driehoeksverhouding werkt goed. De bewoner brengt zijn woonwensen en externe expertise van bijvoorbeeld een (tuin)architect in, de gemeente zorgt voor de kaders en zorgt dat de kavel en de bebouwing past binnen het gebied en de aannemer kent het gebied, praktisch uitvoerend en is coördinerend richting onderaannemers.

 

Martijn sluit af: ‘Het inbrengen van ieders expertise en het hebben van vertrouwen zorgt er voor dat we echt als een team samen werken en kunnen voldoen aan de wensen van bewoners ’. ‘Zo doe ik dat ook in mijn werk’ vult Tjeerd aan. ‘Partijen bij elkaar zoeken die weten waar ze over praten en doen waar ze goed in zijn. Dat is de kracht van samenwerken en dat zie je hier terug.’