De Nederlandse economie moet in 2050 honderd procent circulair zijn, stelt de rijksoverheid.
NTP Groep omarmt deze doelstelling maar blijft realistisch: ‘Als je kijkt waar we nu staan en waar we naar toe moeten, dan moet er nog veel gebeuren. Want eigenlijk kijk je maar één generatie verder’, zegt Jan Willem Bulters, directeur van NTP Zevenaar. Het bedrijf heeft al een paar jaar een eigen innovatieclub bestaande uit een aantal medewerkers die circa zes keer per jaar bij elkaar komen. ‘We kijken naar andere bedrijven en bedenken wat wij daarmee kunnen. Onze innovatieclub is geen gesloten club. We gaan naar symposia en nodigen met regelmaat een externe partij uit. Een wethouder, een netwerker, een student. Iemand die met ons kan meepraten en inspireren. Die interactie is heel belangrijk. Wij nodigen onze klanten, leveranciers en maatschappelijke organisaties uit om deel te nemen aan dit overleg. Circulariteit kunnen we niet alleen realiseren. Dat doen we samen en het liefst regionaal.’

 

Op zoek naar de gemene deler
NTP Groep is ook deelnemer aan de werkgroep Circulaire Economie Liemers, een initiatief van Duurzaamheid Expertise Centrum Liemers. ‘Het is een gemêleerde groep met veel grote organisaties zoals Mineralz, Suez, Rabobank, Waterschap Rijn en IJssel, Universiteit Wageningen en de Gemeente Zevenaar. We delen veel met elkaar maar het bleef lange tijd bij praten. We waren op zoek naar de gemene deler. Totdat we vorig jaar bedachten om circulariteit toe te passen in een van onze projecten.’

 

Traditioneel fietspad als basis
NTP Groep schreef het proces uit, benaderde enkele enthousiaste partijen uit de werkgroep en toonde hen een presentatie over de plannen. ‘De bedoeling was om ze in zes stappen mee te nemen van ons idee naar de vraag wie doet er mee. Maar alle neuzen stonden duidelijk dezelfde kant op. In vijf minuten hadden we de handen op elkaar.’ De samenwerking kon dus van start. De Gemeente Zevenaar zorgde voor een project: de aanleg van een fietspad bij Babberich. ‘We hebben als basis een traditioneel fietspad genomen. Wat heb je daarvoor nodig? Zand, puin en asfalt. Een lantaarnpaal en markering erbij en dat is het eigenlijk. Toen hebben we van een aantal van die producten onderzocht of circulariteit mogelijk is.’ 

 

Lignine als bitumenvervanger
‘We hebben ons geconcentreerd op beton en asfalt. Met de stof lignine uit olifantsgras kunnen we bitumen vervangen. We wisten al dat lignine een bitumenvervanger was maar het moest altijd uit het buitenland worden geïmporteerd. Miscancell, onze partner, heeft een proces ontwikkeld waarbij lignine wordt gehaald uit olifantsgras. En dat wordt hier in Zevenaar op braakliggende terreinen volop gekweekt. Het is een gewas waar je 20 tot 25 jaar gebruik van kunt maken. Oogsten doe je één keer per jaar. Het woekert niet, zaait niet uit en is weinig arbeidsintensief. Cellulose en lignine zijn de twee meest voorkomende organische stoffen op de wereld. Een natuurlijk product. Daar zit circulariteit in. Als je een plant gebruikt voor de lignine, kun je daarvoor weer een plant terugzetten.’

 

Geïnspireerd geraakt en wil je jouw ideeën eens voorleggen aan onze innovatieclub? We nodigen je van harte uit. Neem contact op met Jan Willem Bulters via telefoonnummer 06 – 535 490 47.