Gerrit Spaan, uitvoerder bij het project ‘De WOC Campus’ in Nieuwleusen zit letterlijk midden in het project. Een leegstaand lokaal van het kinderdagverblijf is de keet van waaruit alles op het project in Nieuwleusen geregeld wordt. Hij zit met zijn ingerichte keet direct aan het kinderdagverblijf en het dagelijkse leven van leidsters, ouders en rondspelende kinderen gaat om hem heen gewoon door. Ook de sportverenigingen, de gebruikers van de De Spil en de scholen kennen de weg naar Gerrit. Iedereen kan en mag zo bij hem binnenlopen.

 

En dit geeft goed weer hoe het bouwteam in elkaar steekt; open en transparant. Vanaf het moment van het interview (onderdeel van de tender), dat bijna al leek op een eerste bouwvergadering, was er openheid en transparantie vanuit alle partijen. De gemeente Dalfsen had groot belang bij weinig overlast en een goede en veilige bereikbaarheid van de scholen, de kinderdagopvang en de sportclubs.

 

Daarnaast was er de wens om gelijk op te lopen met de bouw van het gebouw De Spil en het inrichten van de openbare ruimte. Duurzaamheid en de planning en fasering waren ook een groot punt van aandacht. Al deze punten samen zorgde voor de keuze om dit project in bouwteam uit te voeren. De gemeente was op zoek naar een partner die mee zou denken in dit proces, in het team moest passen en de verantwoordelijkheid zou nemen. Na een zorgvuldige selectieprocedure, waarbij er meerdere hele goede kandidaten waren, werd NTP Groep gekozen om het bouwteam te versterken.

 

Frans van Weeghel, projectleider bij de gemeente Dalfsen, enthousiast: ‘We hebben binnen en buiten het bouwteam een open en transparante communicatie. We creëren draagvlak binnen de gemeente, buiten bij de omgeving en bij politieke organisaties. We zijn open over elkaars belangen en hebben respect voor deze belangen. Belangen zijn niet vies, leg ze op tafel neer. Dan kunnen we in gesprek’.

Frans vervolgt: ‘We maken gebruik van elkaars expertise en hebben zo de experts op het juiste moment aan tafel. Hierdoor kunnen we snel besluiten nemen.’

 

Naast de Gemeente Dalfsen en NTP Groep is ook Mien Ruys, tuin- en landschapsarchitecten, partner in het bouwteam. Anet Scholma, landschapsarchitect bij Mien Ruys, is al van het begin af aan betrokken bij het ontwerp en ook bij het samenstellen van het bouwteam. Anet had tot nu toe geen ervaring in bouwteam maar ziet de voordelen hiervan nu duidelijk. ‘De vrijheid om samen de beste keuzes te maken bevalt goed. Niet alles kon van te voren uitgekristalliseerd worden door de vele belangen, stakeholders en de tijdsdruk’.

 

Dat is ook direct het bijzondere aan dit bouwteam. Normaal wordt een bouwteamfase afgesloten met een bestek, tekeningen en een inschrijfstaat en ga je over op een RAW-bestek met open begroting. Hier hebben we de keuze gemaakt voor een taakstellend budget waarbij een post ‘onvoorzien’ voor ruimte zorgt. Ook in de kostenbeheersing versterkt onze expertise elkaar.

 

Emiel Mulder, projectleider bij NTP Groep, zegt hierover: ‘We hebben de bouwteamgedachte doorgezet. We hadden een startontwerp. Vervolgens kijk je hoe het werk loopt, waar je tegenaan loopt. Ook hoe stakeholders reageren en meewerken en wat wensen zijn van deze stakeholders. We passen tussendoor steeds daarop het ontwerp en wijze van uitvoering aan en de actie-en besluitenlijst wordt daarop gebaseerd.’

 

Want de actie-en besluitenlijst is leidraad in het project. Er wordt niet met verslagen van bouwvergaderingen gewerkt maar met een actie-en besluitenlijst. Deze is op dag één opgesteld, samen met de ondertekening van de bouwteamovereenkomst.

 

Anet Scholma: ‘De lijnen zijn heel kort, beslissingen worden snel genomen. Alles doen we op basis van gelijkwaardigheid’.

 

Ook Jeroen Stegehuis, lid van het bouwteam namens de gemeente Dalfsen, ervaart dat in de ontwerpfase samenwerken met een aannemer dit meer gericht is op maakbaarheid, kwaliteit, planning, fasering en budget. ‘Daarnaast zorgt vroegtijdig gezamenlijk inkopen voor een tijdige beschikbaarheid van materialen en onderaannemers bij een krappe doorlooptijd tot aan oplevering.’

 

Van alle kanten blijkt dit ook uit de verhalen van de bouwteampartners; het is echt een team waarbij het gezamenlijke projectbelang steeds voor ogen wordt gehouden.

 

‘Wat mij betreft is het echt een meerwaarde dat ik van te voren heb mee kunnen denken over de uitvoerbaarheid van het werk’ vertelt Gerrit ‘Het wordt echt uitgevoerd zoals het aan de tekentafel is bedacht; dat zorgt voor effectiviteit op het project. We kunnen hierdoor de gemeente ontzorgen en konden bijvoorbeeld het hele NUTS-traject op ons nemen. In de oude sporthal zat een transformatorstation in. Dit moest eigenlijk gesloopt worden voor de nieuwe voorziening er was. De verenigingen en de scholen moesten uiteraard wel aangesloten blijven om door te kunnen. NTP heeft dit hele traject, samen met de betrokken NUTS-bedrijven kunnen regelen, in samenspraak met het bouwteam, de school en de sportverenigingen.’

 

Anet beaamt het ontzorgen door Emiel en Gerrit: ‘Ze zijn daar echt sterk in. En omdat iedereen zijn formele houding losliet konden we ook echt op vertrouwen gaan samenwerken. We zijn open en eerlijk en kunnen open tegen elkaar zeggen wat er moet gebeuren’.

 

Emiel: ‘Soms wordt er gedacht dat je met een RAW-bestek krijgt wat je wil. Ik ben er van overtuigd dat de gemeente én de omgeving nu pas écht krijgt wat ze willen. We hebben samen naar goede oplossingen gekeken, naar wensen van de gemeente en de omgeving én we hebben samen het budget bewaakt.

Emiel Mulder Orbis Hattem
Neem voor meer informatie contact op met:
Emiel Mulder
06-51296057
e.mulder@orbis-engineering.nl