Voordat u het werk gaat gunnen wilt u weten wat u krijgt en wat het kost. Ook de manier waarop het infrastructurele, milieutechnische of bouwkundige product gemaakt wordt is van belang. Evenals de communicatie met omwonenden en gebruikers.

 

Als het aan ons ligt vormen we daarvoor een bouwteam om gezamenlijk tot een ontwerp te komen. Uitgangspunt is dat de uitvoering, de communicatie en de oplevering voldoen aan uw verwachtingen. Dit stemmen we af voordat u beslist aan wie u de opdracht gunt.